Horndals första bank. Olof Westin, chef.

Ängsbackens skola med Fornby klint i bakgrunden.

Tvåbo. Foto: Johannes Nilsén

Amerikabesök i Lusbo

Lusbo, byggt 1820.

Taxikuren omkr. 1958 Foto från Lars Östlund

Horndals herrgård Byggd 1776 brann ner år 1900

Bild från ung. 1910-1920 på Bruksparken

Strandvilan med nybyggd korvkiosk. Foto: Johannes Nilsén

Tvåbo. Foto: Johannes Nilsén

Långbo med Horndalsbyn

Ängsbackens skola Foto: Greta Widholm

Hackspettsbacken. Foto: Johannes Nilsén

Lumsheden. Foto: Johannes Nilsén

Sälgströms bokhandel. 1980-talets början. I bakgrunden Söderbergs Herrekipering Foto: Sture Bylén

Paradiset, 60-talet Foto: Johannes Nielsen

Kiosken samt Lundins snickeri

Tyskbo anhalt. Foto från: Lars Östlund

Prästgården. Foto: Johannes Nilsén

Allén i Horndal med Alléskolan

Hagen Midsommar. Skannat från Bruksmuséet

Alléskolan (Träslöjdslokal på 50- och 60-talet.)

Förvaltarbostaden. Foto: Greta Widholm

Övra bruket. Lysénska villan.

Lumsheden. Foto: Johannes Nilsén

Stumpbo med Nybo i bakgrunden Foto från Kjell Gustavsson

Lappbo. Foto: Johannes Nilsén

Arbetarebostaden, Wallmos. Blev senare skola.

Elimkapellet med bankhuset i bakgrunden

Hagen 4 ”Skvallerbo” Foto: Johannes Nilsén

Svens kiosk. Foto från: Kenneth Karlsson

Banvaktstugan vid Paradiset. Foto: Johannes Nilsén

Fasornas hus! Gamla folktandvården i Horndal. 1980-talets början. Foto: Sture Bylén

Nybo och Valhalla

Hackspettsbacken. Foto: Johannes Nilsén

Norres ”Nöres” Klas-Göran Söderkvists samling

Öhmans backe. Huset flyttades till sin nuvarande plats 1784 av mästersmeden Erik Öhman och hans hustru Britta Sofia. Nere vid Rossen finns rester kvar av Eriks klensmedja. Sedan har huset gått i arv i släkten Öhman. Målning från Elisabet Forsberg.

Horndals telegrafstation. Den låg mittemot nuv. Amigo.