Invigning av nya konsum snabbköp. År. 1957

Konsum Lumsheden

Ekenbergs Konditori

Konditor Hans Ekenberg 1977 Lars Östlunds samling

Invigningsdag på koppra Snabbköp. År. 1957

T. v.Hjerpes Klädaffär. Färghandeln t.h.

Herous affär i ursprunglig version.

Handelsbanken i Horndal. Låg i norra flygeln till Lövgrens affär.

Lumsheden Trekanten, med många affärer sensommaren 1968. Foto: Sture Bylén

Ekenbergs bageribyggnad

Affärsinteriör

Gimströms Affär och Bussen till Avesta på 40-50 talet. Scannat från mässen

Lars Wandlers kiosk1980-talets början. Foto: Sture Bylén

Svens kiosk. Horndal Foto från: Kenneth Karlsson

Gösta Herou väger upp varor

Lövgrens affär på Villahed 1980-talets början. Foto: Sture Bylén

Café. Efterträdare: Lalander, Ekenberg

Lily Johnssons tobaksaffär inför rivningen , 1980-talets början. Foto: Sture Bylén

Ekenbergs Konditori

Lalanders café

Barngarderoben ”Lappbo-Hjalmars” i bakgrunden Lövgrens Livs

Carl Johansson Speceriaffär Horndals Byn ”Strömmings-Ottos” Cheva med släp. Foto från: Dolly Siik

Carl Johansson Speceriaffär Horndals Byn. Foto från: Dolly Siik

Lövgrens H-dalsbyn

Folksamling vid Stig Apels Bilverkstad. Foto: Gunnar Sälgström

Gösta Herou i affären

Olle Gimström i affären.

Harry Lövgren Foto: Gunnar Sälgström

Strandvilan med nybyggd korvkiosk. Foto: Johannes Nilsén