Mycket tidig bild från Allévägen

Bruksparken med handelsträdgården i förgrunden. I övre delen av fotot syns ”Sibirien”. Klas-Göran Söderkvists samling

Allén och Alléskolan

Stämmer uppgiften om att det är Paradiset och Lustgården?

Horndalsverken Fagersta bruk AB

Alléträden (lärkträd) är borta och stubbarna har blivit lekplatser.Mitt i bild syns Horndals Bruks station för järnvägen till Näs.

Flygfoto över Horndal

Horndalsbyn med bruket

Ängsbackens skola”Klas-Göran Söderqvists samlingar”

Lagerströms diversehandel i Tyskbo.År 1897

Fabrikör Elfströms Smidesverkstad, Tyskbo Horndal

Valsverket, Horndal

Manhem Horndal

Lärarbostaden och skolan

Långbo med Horndalsbyn

Rosslandet taget från Glötvika.

Prästgården

Hyreshus i Tyskbo. Före detta pensionärsbostäder.

Parti af Villahed, Horndal

Godtemplarlokalen Horndal. Nu mera Församlingshem

Stationsvägen ”Sibirien” Horndal

Gamla Kapellet Horndal

Järnvägsstationen i Horndal

”Rävlyan i Sibirien” Stationsvägen, Horndal

Stationsgatan ”Sibirien” Horndal

Horndalsån vid Förvaltarbostaden. År 1925. Foto tillhör: Karl-Erik Karlsson

Tallåsen ”Nybygget” Horndal

Flygfoto över vilahed

Badliv vid sjön Rossen

Hälsning från Horndal

Motiv från Udden

Villahed med Immanuelskyrkan.

Stumpbo i bakgrunden syns Nybo

Flygfoto över Prästbacken

Gästgården

Udden

Brukskontoret i vinterskrud

Hälsning från Horndal

Hagen Horndal. Stumpbo närmast i bild.

Horndal. Krångede Transformatarstation.

Imanuelskyrkan på Villahed

Hyttan med Bankbacken t. h.

Badhuset. Foto tillhör: Kennet Karlsson

Gamla Kapellet och nya Kyrkan

Kofferten med hyttan t. vä.

Hyttan med ”Nedre Bruket”.

Krångedes transformatorstation från 30-talet.

Pensionärshem Horndal

Flygfoto över Bruket med Hyttan

Roddtur på Lumsen

Nybygget ”Himmelriket” Åsvägen Horndal

Horndals station Troligen tidigt 50-tal.

Gimströms

Brukskontoret och Mässen